Statické zesílení stropní konstrukce objektu strojovny SO 15 uhlíkovými lamelami Sika Carbodur a Sika CarboShear. Objednatel SMP CZ, a.s., investor SVS, a.s. Teplice.