Sanace akumulačních nádrží v Úpravně vody Souš. Objednatel SMP CZ, a.s. Investor SVS, a.s. Teplice.